วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย [ม.2]องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย [ม.2]
เป็นศิลปะการแสดงที่มีความอ่อนช้อยและงดงาม 
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้...
1.การฟ้อนรำหรือลีลาการร่ายรำ นาฏศิลป์เป็นการแสดงที่ต้องใช้ท่ารำที่สวยงาม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละค
และสื่อความหมายในการแสดง

การรำ - นาฏศิลป์ไทย
2.ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะใช้
วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง
3.คำร้องหรือเนื้อร้อง การแสดงที่มีคำร้องหรือเนื้อร้องประกอบจะช่วยทำให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงมากขึ้น
4.การแต่งกาย จะมีความงดงามและสื่อถึงความเป็นไทย
มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละบทบาทของตัวละคร

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น